Tamási Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

tanító - matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 06. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskola alsó tagozatán tanítói és egyéb feladatok ellátása, az 5-6. évfolyamon matematika vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító - matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterület,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány másolata a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorján Gyöngyi intézményvezető nyújt, a +36-20/357-5715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/117-39/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító - matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/117-39/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító - matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel.

és

        Elektronikus úton Adorján Gyöngyi intézményvezető részére a iskolabonyhad@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezető személyes elbeszélgetésre hívhatja a pályázót, majd javaslata alapján a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Várjuk a 2019 júniusában végző pályakezdőket is, ők az oklevél helyett a felsőoktatási intézménytől igazolást nyújtsanak be hogy záróvizsgájuk folyamatban van.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.