Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó) és talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok, az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóigazgatási és hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budaörs Város Önkormányzat költségvetési rendelete, Budaörsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        Önkormányzati adóigazgatás területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Megbízhatóság

        Pontos és gyors munkavégzés

        Nagy teherbírás

        Stressztűrő képesség

        Felelősségteljes önálló munkavégzés

        Csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        arcfényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai tapasztalatot, tanulmányokat, készségeket és kompetenciákat

        az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

        motivációs levelet

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3623447998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/2332/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/2332/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton az elektronikus levél „Tárgy” mezőjében kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Adóügyi ügyintéző” allaspalyazat@budaors.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budaors.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: határozatlan időre szóló főállású köztisztviselői jogviszonyt 6 hónap próbaidővel, a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt továbbá béren kívüli juttatásokat, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőséget, valamint magas minőségi színvonalú munkakörnyezetet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.