Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
KHENF Főoszt, Kereskedelmi Osztály

ügyfélszolgálati és adminisztrativ feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1124 , Németvölgyi út 37-39.

Ellátandó feladatok:

Az ügyfélszolgálati ügyintéző a Főosztály hatáskörébe tartozó ügyekben - az ügyfelektől kérelmeket vesz át, azokat érkezteti, iktatja, az ügyintézőnek továbbítja - az elkészült engedélyeket az ügyfeleknek kiadja - részt vesz az elektronikusan érkezett kérelmek, iratok kezelésében - irattári feladatok ellátása - részt vesz a Kereskedelmi Osztály ügyviteli és adminisztrációs feladataiban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyfélszolgálati ügyintéző a Főosztály hatáskörébe tartozó ügyekben - az ügyfelektől kérelmeket vesz át, azokat érkezteti, iktatja, az ügyintézőnek továbbítja - az elkészült engedélyeket az ügyfeleknek kiadja - részt vesz az elektronikusan érkezett kérelmek, iratok kezelésében - irattári feladatok ellátása, valamint - részt vesz a Kereskedelmi Osztály ügyviteli és adminisztrációs feladataiban

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, szakközépiskolai, szakgimnáziumi vagy gimnáziumi érettségi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        • Ügyfélszolgálati (pl. kormányablaknál) vagy más adminisztratív területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Azonnali munkakezdés

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,

        Jó szintű Ügyfélorientált munkavégzés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 458 5519 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00953-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati és adminisztrativ feladatok .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00953-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati és adminisztrativ feladatok .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BFKH honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.