Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatala
Főépítészi és Településfejlesztési Iroda

környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 26. pontja, környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a környezetvédelmi feladatokat, különösen a zajvédelem és zajhatárérték meghatározása tekintetében. Előkészíti és koordinálja az önkormányzat környezetvédelmi és közlekedésfejlesztési programját, intézkedési terveket, rendelet javaslatokat. Felügyeli ezek érvényesülését és végrehajtását. Részt vesz az önkormányzat településrendezési eszközeinek elő- és elkészítésében, gondozásában a szakterületét érintő kérdésekben. Részt vesz a hivatali ügyfélfogadásban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség; közszolgálati, mezőgazdasági, erdészet és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte,

        ASP,

        AKR,

        E-epites ETDR,

        Egyéb digitális ügyintézés ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározott önéletrajz,

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1/351-7968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2019. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös uca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2019., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal honlapja - 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.