Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások másodfokú ügyintézése, felügyeleti, ellenőrzési jogkör gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség vagy

        b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy

        c) felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi vagy közigazgatási végzettség,

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, konfliktuskezelési képesség,

        pontos, precíz munkavégzés, jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

        terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, csapatmunka, együttműködés, szakértelem,

        szakmai felkészültség, számítástechnikai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) – ez utóbbi a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-896-468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1406/00156-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1406/00156-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát elektronikus formában, a lukacs.beata@bfkh.gov.hu e-mail címre (másolatban a kulcsarne.schnell.eva@bfkh.gov.hu e-mail címre is) szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” –t szíveskedjen feltüntetni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.