Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály

Jogi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Fecske utca 25.

Ellátandó feladatok:

Jogi képviselet ellátása; másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyek elbírálása; Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel a 2013. évi CXII. és a 2013. évi CXXI. törvényben megfogalmazott feladatok ellátása; közreműködés hatósági döntések tervezetének elkészítésében; adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi képviselet.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, jogász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        földhivatali szakmai ismeret és gyakorlat

        jogi szakvizsga

        közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok

        igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, felelősségvállalás,

        problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési képesség,

        hivatástudat, pontosság,

        szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal

        hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai

        az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

        referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 76/795-808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-31/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jogi feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Fecske utca 25. 2. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 10.

        www.bkmkh.hu - 2019. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.