Budakalász Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a fenntartásában működő Védőnői Szolgálatnál

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. február 5 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2011 Budakalász, Klisovác utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi védőnői faladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz telefonszám és e-mail cím megjelölésével

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/338-5126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/21/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budakalasz.hu - 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.