Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Szervezési Csoport

kézbesítő, postázó (közszolgálati ügykezelő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 , Eötvös utca 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi bejövő posta rögzítése, iktatása; kézbesítési feladatok ellátása elsősorban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére; az iktatandó és az irattárba helyezendő ügyiratok összegyűjtése a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől; napi kimenő levelek rögzítése a posta programba, postai feladójegyzék elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, legalább középszintű szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        E területen szerzett közigazgatási gyakorlat,

        Ügykezelői alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak szerinti önéletrajz,

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1/351-7965 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2019. , valamint a munkakör megnevezését: kézbesítő, postázó (közszolgálati ügykezelő).         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2019., valamint a munkakör megnevezését: kézbesítő, postázó (közszolgálati ügykezelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal honlapja - 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.