Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
KHENF Főoszt, Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Titkársági feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.

Ellátandó feladatok:

A Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály igazgatási feladatainak koordinálása, valamint adminisztratív és titkársági feladatainak ellátása. Különösen ügyiratkezelés; hivatali tárhely kezelői feladatok ellátása; jelentések, statisztikák készítése; nyilvántartások vezetése; adatszolgáltatások előkészítésében közreműködés; beszerzési igények előkészítése és továbbítása; reprezentációs feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatainak koordinálása, valamint adminisztratív és titkársági feladatainak ellátása. Különösen ügyiratkezelés; hivatali tárhely kezelői feladatok ellátása; jelentések, statisztikák készítése; nyilvántartások vezetése; adatszolgáltatások előkészítésében közreműködés; beszerzési igények előkészítése és továbbítása; reprezentációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Közigazgatásban szerzett releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga / szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Önálló munkavégzés,

        Jó szintű Megbízhatóság, felelősségtudat,

        Jó szintű Precizitás,

        Jó szintű Ügyfélorientált munkavégzés,

        Jó szintű konfliktuskezelő képesség,

        Jó szintű Magas szintű együttműködéssi készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a + 36 1 4585 698 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00948-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00948-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BFKH honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.