Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1088 Budapest, Vas utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtáros feladata a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Pedagógiai Könyvtár és Információs Központjának olvasószolgálati feladatainak ellátása. Részvétel a tájékoztató munkában: egyéni és csoportos könyvtárhasználati tájékoztatás, nyomtatott és digitális tájékoztató anyagok készítése; a könyvtári levelezőlistára érkező referens kérdések megválaszolása; szerkesztés és nyomtatási munkák. A könyvtári állomány folyamatos gondozása. Katalogizálás számítógépes könyvtári integrált rendszerben, olvasószolgálati feladatok ellátása. Az integrált könyvtári rendszerekről, internetes pedagógiai portálokról tájékoztatás az iskolai könyvtárak számára. Az információs központ multimédiás eszközrendszerének működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Könyvtár-informatikus és pedagógus diploma,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        hajlandóság a munkájának megfelelő önképzésre,

        Megbízható, pontos munkavégzés,

        rugalmasság, terhelhetőség, jó kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        1-3 év szakmai gyakorlat (könyvtár-informaitkai, iskolai könyvtári gyakorlat),

        az akkreditált könyvtári szoftverek alkalmazói szintű ismerete,

        szervezői gyakorlat,

        jártasság a tehetséggondozás témakörében,

        információbróker képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai és személyi adatokat tartalmazó, fényképes önéletrajz,

        a képesítést igazoló dokumentumok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevők betekinthetnek a pályázatba,

        eddigi fontosabb referenciái, munkái,

        alkalmazás esetén szükség lesz erkölcsi bizonyítványra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. május 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/338-2156 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: konyvtaros02 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: konyvtaros02, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton Sárik Zoltán részére a allas@fppti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fppti.hu - 2009. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fppti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.