ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola - Budapest
könyvtár

könyvtáros-tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 42-44. "A" II.em.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi feladatok ellátása, könyvtári órák megtartása, könyvtárhasználati szakórák előkészítése, az iskola oktató nevelő munkájának folyamatos segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú könyvtárosi képesítés,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, eredeti oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R610/2/2009 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-tanár.         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola - Budapest címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altb. utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R610/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton Kálmánné dr. Bors Irén részére a gyakisk@kincsem.tofk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.