Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű legalább 2022. június 30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Lévai utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi, német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási Törvénynek, az Óvodai Nevelés Országos Programjának, a Helyi Pedagógiai Programnak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        pályakezdők jelentkezését is várjuk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/20/4622797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Lévai utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2040 Budaörs, Lévai utca 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budaörs Város honlapja - 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zippel-zappel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.