Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Jogi és Koordinációs Főosztály, Szervezési Osztály

Ügykezelési, ügyfélszolgálati feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 174.

Ellátandó feladatok:

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges adminisztratív feladatok (küldeményfogadás, irányítás, digitalizálás) elvégzése, és ezek szervezeti szintű koordinálása. A Kormányhivatal szervezeti egységeire kiterjedő iratkezelési feladatok (posta bontása, küldemények átvétele, érkeztetése, iratok előzményezése, iktatása, postázás, postakönyvek vezetése stb.) ellátása, továbbá a 1056 Budapest, Váci utca 62-64. szám alatti ügyfélszolgálat feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügykezelési, ügyfélszolgálati feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a BFKHKözszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Érettségi végzettséggel: a) rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy b) érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat

        Ügykezelői, iratkezelői területen szerzett tapasztalat,

        Poszeidon Irat- és Dokumentumkezelő rendszer ismerete,

        Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság,

        Rugalmasság,

        Kezdeményezőkészség,

        Elkötelezettség,

        Együttműködés és csapatszellem,

        Tanulásra és önfejlődésre való nyitottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai

        Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1401/01011-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügykezelési, ügyfélszolgálati feladatok .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1401/01011-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügykezelési, ügyfélszolgálati feladatok .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázók elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. Próbaidő: 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.