Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH VII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály

titkársági és igazgatási feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Garay utca 5.

Ellátandó feladatok:

Titkársági és igazgatási feladatok ellátása a szükséges hatályos jogszabályok és belső szabályzatok,utasítások ismerete alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hatósági Osztály feladatkörébe tartozó teljes körű iratkezelés (iktatás, elektronikus ügyirat kezelési, irattározási,) és egyéb adminisztrációs (postázás,nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás) napi feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett tapasztalat

        azonnali munkakezdés.

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

        önálló munkavégzésre való képesség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség,

        együttműködési készség,

        kreatív, megoldásra törekvő gondolkodásmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) - a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele.

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-673-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00088-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és igazgatási feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00088-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: titkársági és igazgatási feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.