Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

takarítónő/takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Lévai utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda helyiségeinek napi 6/8 órában történő takarítása az esti és/vagy a reggeli órákban, a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A több éves tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Előző munkahelyek véleménye, javaslata.

        Elsősorban helyismerettel rendelkező munkavállalók jelentkezését várjuk!

Elvárt kompetenciák:

        gyermekszeretet, alkalmazkodóképesség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/20/4622797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: takarítónő/takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Lévai utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: takarítónő/takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budaörs Város honlapja - 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zippel-zappel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.