Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Gyűjteményszervezési Osztály

feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gyűjteményébe tartozó nyomtatott és elektronikus dokumentumok formai és tartalmi feltárása, analitikus és monografikus szintű leírások készítése, illetve egyéb-, a katalógushoz kapcsolódó adatrögzítési és ellenőrzési feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség,

        ALEPH integrált könyvtári rendszer használatában szerzett tapasztalat,

        könyvtári szabványok (MARC21) ismerete,

        integrált könyvtári rendszerek használata - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        gyakorlott szintű internetes és MS Office (irodai) alkalmazások ismerete,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        legalább középfokú angol, német nyelvtudás (nyelvismeretet igazoló okmánnyal).

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs- és csapatmunkára való készség,

        precizitás, önálló munkavégzés,

        jó problémamegoldó képesség,

        rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az osztályvezető felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.