Isaszegi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

Közterületfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Templom utca 11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/30. Közterület-felügyelői feladatkör: A II.besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

Ellátandó feladatok:

Közterület-felügyelői feladatok gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a társszervezetekkel és társadalmi szervezetekkel. Közreműködés a Polgármesteri Hivatal ügyviteli jellegű feladatainak ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Isaszegi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelői vizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Közterületfelügyeleti munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kinevezés esetén a 78/1999.(XII.29) EÜM-BM együttes rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott előzetes egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat

        Saját tulajdonú személygépkocsi munkavégzés céljára történő használatának vállalása.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, határozott fellépés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        korábbi jogviszonyok pontos időtartammal történő megjelölését tartalmazó részletes szakmai,fényképes önéletrajz,alkalmazási feltételek meglétét igazoló bizonyítványok másolata,nyilatkozat a büntetlen előélet igazolásakor(sikeres pályázat elnyerésekor erkölcsi bizonyítvány megléte)hozzájáruló nyilatkozat,hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.Összeférhetetlenségei nyilatkozat a 2011.évi CXCIX.tv.(Kttv) 85§(4)bek.hivatkozva

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/83-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterületfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/83-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közterületfelügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beérkezett pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A Kttv. értelmében a próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.