Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki és Pályázati Igazgatóság

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsősorban víziközmű, és útépítési területet érintően előkészíti az önkormányzati beruházásokat és felújításokat, egyes felújítások és beruházások lebonyolítását elvégzi, gondoskodik a beruházások és felújítások tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatainak ellátásáról, közreműködik a hatósági ügyek intézésében, intézi az igazgatóság koordinálásával megvalósuló beruházásokhoz, pályázatok benyújtásához, elszámolásához kapcsolódó műszaki feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a víziközmű építési vagy vízépítőmérnöki vagy vízellátás-csatornázási vagy mélyépítő szakirányú felsőfokú végzettség és a műszaki ellenőri jogosultság, valamint a vízgazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat.

        a B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra,

        iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        az előnyként megjelölt feltételek igazolását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/129/2019. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/129/2019., valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 10 napon belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést követő értesíti. Eredményes elbírálás esetén feltétel a kinevezést követően közigazgatási alap- és szakvizsga letétele a Kttv-ben előírt határidőn belül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2019. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.