Csillagszem Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Csillagszem Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Újlak utca 114.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/252-7594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csillagszem Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz65/2019. , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csillagszem Óvoda címére történő megküldésével (1173 Budapest, Újlak utca 114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz65/2019., valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.