Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Főigazgató és közvetlenek Titkárságon

ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 , Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1) Átveszi, nyilvántartja, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat. 2) Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat. 3) Naprakészen vezeti a minősítésre, betekintésre jogosultak nyilvántartását. 4) Kiadja és visszaveszi az iratokat. 5) Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat. 6) A 3 hónapon túl kintlevő iratokat külön nyilvántartja és erről közvetlen vezetőjét tájékoztatja. 7) A minősítés felülvizsgálatára átvett iratokról jegyzéket készít, azt felülvizsgálat után továbbítja a megfelelő szervhez. 8) Végrehajtja a titokvédelmi jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott, az iratkezelést és a titokvédelmet érintő feladatokat. Ennek keretében ellátja a titkos ügykezelői feladatokat is.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Titkos ügykezelői vizsga megléte

        Számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz munkavégzés,

        Önállóság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Hozzáráruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez

        Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/41-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli/titokvédelmi főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/41-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli/titokvédelmi főelőadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.abtl.hu - 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.