Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Budapest Galéria

kulturális szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Budapest Galéria Kiállítási Osztály munkatársaként folyamatos egyeztetés és kommunikáció a művészcsere programban résztvevő városok ügyintézőivel, szervezőivel. Szerződéskötés a Budapestre érkező művészekkel és a magyar művészekre vonatkozó pályázat lebonyolítása valamint a magyar művészek összekötése a külföldi partnerekkel. Feladata továbbá a külföldi művészek itt tartózkodásának előkészítése, valamint a művészek fogadása. A külföldi művész itt tartózkodásának idején igényei és érdeklődési körének megfelelően egyrészt folyamatos tájékoztatás a város kulturális és szakmai eseményeiről, eligazítás a kortárs művészeti életben, másrészt a művész itt töltött időszakhoz kapcsolódó munkájának, kutatásának folyamatos elősegítése. A külföldi rezidencia programokat szervező intézményekkel kapcsolattartás, kapcsolatháló bővítése. A vendég művész igénye és lehetőség esetén kiállítás, beszélgetés, nyitott műterem szervezése számára. Folyamatos részvétel a Kiállítási Osztály tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség (művészettörténész, kurátor, képzőművész),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/93-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/93-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BTM Honlapja - 2019. augusztus 16.

        Budapest Portál - 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.