Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatai közé tartozó gyermek- és ifjúsági (adott esetben felnőtt) foglalkozások szakmai és gyakorlati előkészítése, lebonyolítása. Tárlatvezetést tart, felügyeli a kiállításokat, tájékoztatást nyújt a látogatóknak, statisztikai adatokat gyűjt. Közreműködik a kiállítások szervezésében, rendezésében. Múzeumi rendezvényeket szervez, közreműködik azok lebonyolításában. Együttműködik a közoktatási intézményekkel, segíti az iskolák közművelődési és szabadidős tevékenységét. Múzeumi pályázatokat figyeli, készíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        önálló munkavégzés,

        csapatmunka,

        terhelhetőség,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gergő nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton Kovács Gergő részére a igazgato@lambergkastely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lambergkastely.hu - 2019. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.