Miskolci Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola

tanító német nyelvi műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos osztálytanító, német nyelv tanítása két tanítási nyelvű alsó tagozatos osztályban, valamint vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, technika tantárgyak tanítása német nyelven alsó tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító német nyelvi műveltségi területtel,

        német nyelv, felhasználói szintű számítógépes ismeret, tanító általános iskola alsó tagozatán, német nyelv általános iskola alsó tagozatán

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanítási gyakorlat vagy tapasztalat két tanítási nyelvű osztályok oktatásában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erről szóló postai feladóvevény másolata, szakmai önéletrajz, a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/3595-490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szabó Lőrinc Általános Iskola,3530 Miskolc, Vörösmarty utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/09222/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító német nyelvi műveltségi területtel.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/09222/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító német nyelvi műveltségi területtel.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.