Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Alsózsolcai Gyermekotthon szervezeti egységébe

gyermekvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 149.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztrációs és vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a gondozott gyermekek vonatkozásában, szakmai vezető adminisztrációs feladatainak segítése, naprakész statisztikai kimutatások készítése, iratok rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens (OKJ),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, amelyben az 1997. évi XXXI. törvény 10A. § (1) bekezdésébe foglalt feltételeknek való megfelelést kell igazolni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Egy eredeti és két másolati példányban szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázati követelményekben meghatározott feltételeket igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló feladóvevény, végzettséget igazoló oklevél másolat, személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat, pályázat anyagába való betekintéshez harmadik személy részére adott hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/484-18-81 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159-35/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159-35/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Károly utca 12. 1 109.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően 3 tagú bizottság döntése alapján. A pályázó meghallgatásának időpontjáról elektronikus úton küldünk értesítést a pályázó által megadott e-mail címre. A nyertes pályázó értesítése szintén az elektronikus címen keresztül történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        B.A.Z.Megyei Gyermekvédelmi Központ és TGYSZ székhelye: 3532 Miskolc Károly u. 12. - 2019. július 2.

        B.A.Z.Megyei Gyermekvédelmi Központ és Tgysz szervezeti egységei. - 2019. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.