Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROGRAMSZERVEZŐ MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kommunikációs és PR feladatok ellátása, a honlap és a facebook profil tartalmi gondozása, szakmai marketing anyagok és kommunikációs tervek összeállítása. A múzeum rendezvényeinek szervezésében való aktív részvétel, sajtótájékoztatók, rendezvények, megnyitóünnepségek szervezése,a szóvivői teendők ellátása, sajtófigyelés, sajtó és protokoll-listák kezelése, külső és belső kommunikációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, kommunikációs szak,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és íráskészség, önálló munkavégzés, kreativitás.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Bármely más idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-16/2019 , valamint a munkakör megnevezését: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROGRAMSZERVEZŐ MUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-16/2019, valamint a munkakör megnevezését: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROGRAMSZERVEZŐ MUNKATÁRS.

        Elektronikus úton Nagy Gyula István Főosztályvezető részére a kommunikacios.allaspalyazat@mmgm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mezogazdasagimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.