AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

agrármérnök, mérnöktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Palánk 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőgazdasági tantárgyak órarend szerinti tartása szakgimnáziumi, szakközépiskolai tanulóknak, valamint a tanítással járó pedagógiai munkához tartozó, jogszabályban és az iskola belső szabályzatában leírt feladatok pontos elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrárnérnök, mérnöktarár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz, az eddig betöltött munkakörök részletes bemutatásával

        Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázattal összefüggésben személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Szerdai Zsuzsanna nyújt, a 06-70/682-4573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220/2019 , valamint a munkakör megnevezését: agrármérnök, mérnöktanár.         Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220/2019, valamint a munkakör megnevezését: agrármérnök, mérnöktanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csaposuli.hu - 2019. július 1.

        Tolnai Népújság - 2019. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csaposuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.