Kecskeméti Katona József Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Katona József Múzeum

Grafikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen Krt. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Marketing anyagok és eszközök gyártásvezetése, kiadványtervezés, kiállítások grafikai előkészítése és egyéb grafikai feladatok. Webes és social media (Facebook, Twitter, Instagram) felületek gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Tervezőgrafika / grafika,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bsc vagy Msc grafikus végzettség,

        ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség

        Kiváló szintű önálló munkavégzés

        Kiváló szintű kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/259-72-25 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-114/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Grafikus.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-114/2019, valamint a munkakör megnevezését: Grafikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően a múzeumigazgató bírálja el, majd nevezi ki a pályázót a munkakörbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.