Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.01-2022.03.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés, oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 3625273047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Honlapja - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.