Farmosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Farmos
Farmosi Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. május 31 (hosszabbítás lehetséges) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. május 31 (hosszabbítás lehetséges)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2765 Farmos, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, az Mötv. és más jogszabályok alapján a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Farmosi Polgármesteri Hivatal, Farmosi Polgármesteri Hivatal Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser, képzettség,

        Önkormányzati hivatalnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Önkormányzati ASP rendszer ismerete

        Választás lebonyolításában szerzett tapasztalat, választási alkalmazások (NVR, VÁKIR) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jegyzőként, aljegyzőként szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/471-55-33 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Farmos címére történő megküldésével (2765 Farmos, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/565/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Farmos címére történő megküldésével (2765 Farmos, Fő tér Fő. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/565/2019, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2765 Farmos, Fő tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.farmos.hu

        Farmos Község hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.farmos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.