Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

építési műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Leendő munkatársunk feladatai: Alapvetően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő vala-mennyi nevelési intézmény (óvodák), az NGSZ-hez hozzárendelt művelődési és egyéb kulturális intézmények (művelődési házak, Kövér Béla Bábszínház, Szent Györgyi Albert AGÓRA, Móra Ferenc Múzeum), valamint az NGSZ használatában, hasznosításában, működtetésében lévő (Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor) épületekhez (összesen: 72 épületingatlan) kapcsolódó építési műszaki ellenőri és a műszaki ügyintézői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, szabványok és az NGSZ belső szabályzatai, igazgatói utasításai előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        önálló munkavégzés, kiválló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, határozott fellépés, terhelhetőség

        MS Office programok (World, Exel) felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

        B kategóriás gépjárművezetői engedély

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Magyar Mérnöki Kamaránál építész műszaki ellenőrként regisztrált aktív nyilvántartás

        TERC költségvetés készítő program gyakorlott ismerete

        AutoCad gyakorlott ismerete

        költségvetési szervnél, műszaki területen vagy közbeszerzések, versenyeztetési eljárások területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)

        legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/6190-1/2019/I00 , valamint a munkakör megnevezését: építési műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/6190-1/2019/I00, valamint a munkakör megnevezését: építési műszaki ellenőr és általános műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.