Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

történész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyűjteményvezető tevékenységet fejt ki, - tudományos kutató és feldolgozó tevékenységet folytat egyéni szakmai munkaterv alapján, - gondozza a kezelésére bízott gyűjteményt és lehetőség szerint gyarapítja, - ellátja a rábízott gyűjteménnyel kapcsolatos tudományos adminisztratív tevékenységet, kezeli a nyilvántartást, - 5 évenként elvégzi a rábízott gyűjtemény revízióját, - a történeti gyűjtemény mellett gondozza az irodalomtörténeti, képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményt is, - figyelemmel kíséri az egyéb, szakmai pályázatokat, javaslatot tesz, illetve részt vesz a pályázatok kidolgozásában, a megvalósuló pályázatok lebonyolításában, - a kezelésére bízott gyűjtemény vonatkozásában szakértői, szaktanácsadói feladatokat lát el, - közművelődési feladatokat lát el, - részt vesz a városi rendezvényeken, - Ismeretterjesztő cikkek ír, előadások tart, - tárlatot vezet, - ellátja a kutatószolgálatot, segíti a gyűjtemények kutatóinak munkát és arról nyilvántartást vezet, - az intézmény kiállítási tervének megfelelően kiállítást készít elő és rendez, - részt vesz országos és regionális szakmai konferenciákon, szakmai kiállításokat, előadásokat látogat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történész, muzeológus, régész, néprajz szakos ,

        Muzeális gyűjteményben, múzeumban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Aláírt önéletrajz, motivációs levél, amely nem csupán az önéletrajzi adatok mondatba foglalását tartalmazza, referencia munkahelyek megadása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, régész vagy történész,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kiváló problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Aláírt önéletrajz, motivációs levél, amely nem csupán az önéletrajzi adatok mondatba foglalását tartalmazza, referencia munkahelyek megadása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703829740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. tér Szabadság . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat első körben helyben elbíráljuk, majd a megfelelőnek ítélt pályázókat behívjuk egy személyes elbeszélgetésre, ahol a múzeumról és az intézményhálózatról kérdezzük, feltárjuk szakmai tudását. Harmadik körben pedig a munkavégzés helyszínén kell teljesíteni egy próbanapot a leendő kollégának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosikultura.hu - 2019. május 2.

        www.nagykoros.hu - 2019. május 2.

        facebook - 2019. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.korosikultura.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.