Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Általános Sebészeti Osztály

2 fő általános sebész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános sebészeti szakorvosi feladatok ellátása az Általános Sebészeti Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános sebészet szakvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        II. progreszivitási szintű általános sebészeti osztályon végzett több, mint 5 éves szakorvosi munka

        hasi sérültek ellátásában szerzett több éves munkatapasztalat

        B 2-es szintű angol és /vagy német nyelvtudás

        egyetemi és postgraduális orvosképzésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        működési engedély, MOK tagság igazolása

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20/3369-547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő általános sebész szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2019/Mügy, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő általános sebész szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2019. május 6.

        www.peterfykh.hu - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.