MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatóságok felé történő adatszolgáltatás. Munkaügyi nyilvántartás. Munkatársak beléptetése, kiléptetése. Személyi anyagok naprakész karbantartása, kezelése. Betekintés dokumentálása. Cafeteria rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása. Munkaügyi iratok előkészítése illetményszámfejtésre. Távollétek adminisztrációja. Előre sorolások, jubileumi jutalmak előkészítése, rögzítése. Részvétel az intézeti teljesítményértékelési feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Munkaügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Jogszabályismeret (Kjt., Mt.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, HR menedzseri szakirány,

        KIRA bérszámfejtő rendszer ismerete

        Tudományos intézetben szerzett tapasztalat

        Tudományos bibliográfiai adatbázisok ismerete, kezelése

Elvárt kompetenciák:

        Elemzőkészség,

        Nagyfokú precizitás,

        Önállóság,

        Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével

        Végzettséget és nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata

        Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019/KOKI/P , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigony utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019/KOKI/P, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.