Bócsa Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év, szülési szabadságon lévő távolléte idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.

Bács-Kiskun megye, 6236 Tázlár, Templom köz 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat - és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat - és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalvezetője. Szakmailag felelős a Hivatal működésért, és ellátja a Hivatalhoz tartozó települések tekintetében (Bócsa és Tázlár községek) a polgármesteri feladat-meghatározások, döntések végrehajtása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azokat megvalósítását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi az önkormányzati és az államigazgatási ügyek intézését. Ellátja továbbá a képviselő-testületek és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal (székhely) Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetem, főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatási-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakin szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

        Önkormányzati Hivatalban szerzett releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06309833852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/907/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/907/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltató jogkör gyakorlója vonatkozó jogszabályok szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bocsa.hu - 2019. május 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.