Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I. sz. Belgyógyászati Klinika

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az I. sz. Rendelőintézet járóbeteg szakellátásán a szakrendelést végző orvos irányításával a rendelés zavartalan működésének segítése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése (eMedSol), vitális paraméterek, vércukor mérése, EKG, 24 órás ABPM vizsgálatra való felkészítés, tájékoztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, ápoló (OKJ) végzettség,

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett tapasztalat

        E-MedSolution orvos-informatikai rendszer ismerete

        Tízujjas gépírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6729 Szeged, Korányi fasor 8-10. Gajdacsiné Daróczi Margit klinikai vezető. diplomás ápoló részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-466/2019.K.K. , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-466/2019.K.K., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.klinikaikozpont.u-szeged.hu - 2019. május 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.