Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda

ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 28. pontja alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélkérdések, telefonos megkeresések megoldása, továbbítása szakirodák felé.Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek ügyintézése, bejelentések regisztrálása és jegyzőkönyvbe foglalása. Parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos informatikai feladatok koordinálása, ügyintézése.Iratátvételek, kapcsolattartás más hivatalokkal. Információ szolgáltattatás az ügyfelek részére. Európai parlamenti, országgyűlési és helyi önkormányzati választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, államigazgatási területen,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        probléma felismerő és -megoldó készség,,

        önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség,

        csapatban való munkavégzés,

        ügyfélközpontúság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása

        Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/351-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/351-12/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/351-12/2019 hivatkozási számot, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budavar.hu/palyazatok - 2019. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.