Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés és beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos naprakész vezetése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének II. fejezete alapján pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzése. A pénzügyi feladatok kiterjednek: Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal, Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, beszámolójával kapcsolatos főkönyvi könyvelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatinak rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügyi-számviteli szakképzettség,

        költségvetési szervnél, önkormányzatnál pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP rendszer használata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék, és kezeljék.

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 72/570-912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KMH/2646/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KMH/2646/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig beérkezett. A pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó szeméylyéről. A személyes meghallgatással kapcsolatban a pályázó az interjú időpontjáról telefonon és/vagy e-mailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kozármisleny Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.