Innovációs és Technológiai Minisztérium

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

jogi feladatokat ellátó ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a közlekedési (elsősorban közúti) jogi szabályozás tervezeteinek tartalmi kimunkálásában; A döntés előkészítő anyagok összeállításában való közreműködés; Munkaközi tervezetek egyeztetésének végrehajtási folyamatában való részvétel; Közreműködés a közúti közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatási feladatokban; A főosztályhoz érkezett jogi vonatkozású szakmai megkeresések válaszainak kidolgozása; Közreműködés a jogalkotással összefüggő vezetői felkészítő anyagok összeállításában; Részvétel a közúti infrastruktúra működtetési követelményrendszerére történő javaslattételben; Közreműködés a közúti műszaki szabályozások kidolgozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási/államigazgatási tapasztalat

        jogi/közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        stressz tűrés,

        terhelhetőség,

        önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata

        nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

        szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján

        magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +361/896-4545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Innovációs és Technológiai Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: jogász (KIFEF) , valamint a munkakör megnevezését: jogi feladatokat ellátó ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Innovációs és Technológiai Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: jogász (KIFEF), valamint a munkakör megnevezését: jogi feladatokat ellátó ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.