Törökbálinti Városgondnokság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törökbálinti Városgondnokság

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Törökbálint, változó munkahely, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmények területén a karbantartási munkák elvégzése; eszközök javítása, karbantartása; a kert és az utcai területek takarítása, fűnyírás, locsolás; hó eltakarítás, síkosság mentesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        épületgépészeti végzettség, gyakorlat

        vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) végzettség

        hegesztő szakképesítés, gyakorlat

        villanyszerelő végzettség

        TMK gyakorlat

        törökbálinti helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján (www.tbvg.hu)

        Törökbálint Város honlapján (www.torokbalint.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.