Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Guruló

műhelyvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9027 Győr, Ipari Park, Égerfa utca hrsz.5387.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mozgássérült emberek életvitelét segítő mechanikai és elektromos/elektronikus segéd- és sporteszközök javítási, karbantartási és átalakítása feladatok ellátása, irányítása, felügyelete, ellenőrzése. Segéd- és sporteszközök egyéni szükségletekhez adaptált átalakítása, fejlesztése, ezen tevékenység ellenőrzése. A napi munkához kapcsolódó pontos adminisztráció naprakész vezetése (K1R adminisztrációs rendszer használata, leltárak, kölcsönzési és egyéb szerződések készítése, bevételek-kiadások pontos nyilvántartása). A műhely házipénztárának kezelése/ellenőrzése, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó befizetések intézése, nyilvántartása, a kapcsolódó adminisztráció pontos elvégzése, rendszeres elszámolás a be, - és kifizetésekről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, műszerész,

        Hasonló munkakörben legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak megszerzésére irányuló dokumentum, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Elvárt kompetenciák:

        Empátiás készség, stressztűrés, segítőkészség,csapatmunkában való jártasság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: műhelyvezető , valamint a munkakör megnevezését: műhelyvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: műhelyvezető, valamint a munkakör megnevezését: műhelyvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.