Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

államháztartási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-az államháztartás önkormányzati alrendszerében teljesítendő számviteli, költségvetés tervezési, gazdálkodási, statisztikai adatszolgáltatások felülvizsgálata, feldolgozása, összesítése, -az ASP rendszer használata, hibajegyek megoldása, távmenedzsment szolgáltatás biztosítása, szükség szerint az ASP rendszer oktatása, -kincstári könyvviteli szolgáltatás biztosítása, -az önkormányzatok adóhatóságai által készített adatszolgáltatások összesítése, feldolgozása, egyes adóügyi feladatok, -közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, -a költségvetési törvényben biztosított támogatások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata, -tájékoztatók, hiánypótlások, beszámolók megfogalmazása, azok írásba foglalása, -kapcsolattartás az ügyfelekkel és a felettes szervekkel, -nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések, adategyeztetések, értékelések, elemzések készítése, -egyes iratkezelési feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        - iskolai végzettség, szakképzettség: - Elsődlegesen közgazdasági egyetemi/főiskolai végzettség vagy, - Egyetemi/főiskolai végzettség és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy, - Érettségi és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés

        - A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - önkormányzati számviteli, pénzügyi szakterületen szerzett tapasztalat,

        - ASP rendszer használatában szerzett gyakorlat,

        - önkormányzati adóztatásban szerzett gyakorlat,

        - mérlegképes könyvelői képzettség, elsősorban államháztartási szakon,

        - államháztartási számviteli ismeret, könyvelési gyakorlat,

        - önkormányzati gazdálkodási szabályok ismerete,

        - felülvizsgálati, ellenőrzési tevékenységben szerzett gyakorlat,

        - jártasság a hatósági feladatok végzésében,

        - „B” típusú gépkocsivezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai önéletrajzot.

        - Motivációs levelet.

        - Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3634/519-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOMHR/24-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOMHR/24-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a KOMHR/24-1/2019. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „ államháztartási referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.