Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés programjában meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        empátia, lelkiismeretesség, tolerancia, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703928194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (4363 Nyírmihályd i , Debreceni út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (4363 Nyírmihálydi, Debreceni utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.