Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 21 - től 2020. január 17 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1114 Budapest, Bartók Béla út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tartós távolléten lévő munkatárs helyettesítése. Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása. Az iskolai adminisztráció végzése a munkáltató utasítása szerint. Egyéb iskolai feladatok ellátása, részvétel gazdasági ügyintézésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Érettségi,

        Adminisztrációban, titkárságon szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        leinformálhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gimnáziumi érettségi, középfokú közgazdasági végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció szóban és írásban, pontosság, precizitás, diszkréció, megfelelő stílus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        szakmai ajánlás, referenciák

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00049-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00049-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fényképes önéletrajzot kérünk benyújtani. Amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, automatikusan érvénytelenné válik. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A jogviszony a Kjt. 21. § (2) alapján helyettesítés céljából, legfeljebb a helyettesített közalkalmazott távollétének idejéig kerül létesítésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.