Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Pénzügyi Főosztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• beruházási és felújítási feladatokkal összefüggő költségvetés tervezési feladatok ellátása, előirányzatok kimutatása, • pénzügyi tervező rendszerben feladatok ellátása (lekérdezések, kimutatások, ellenőrzések), • költségvetési rendelet-módosítások előkészítése, előirányzat-változások nyilvántartása, • előterjesztések koordinálása, költségvetési rendelettel való összhang vizsgálata, • pénzügyi kimutatások készítése, • belső szabályozók előkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, gazdaságtudományi felsőoktatásban szerzett diploma,

        2-3 éves költségvetési gazdálkodásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        precíz, pontos munkavégzés, határidők betartása

        terhelhetőség, stressztűrés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat

        FORRÁS-SQL rendszer ismerete

        adótanácsadó vagy mérlegképes könyvelő vagy projektmenedzsment szakképesítés

        B2 szintű angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (az önéletrajz sablon megtalálható a www.budapest.hu oldalon a Közérdekű adatok/Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt „kttv_oneletrajzi_sablon.xls” néven),

        a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő)

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

        továbbá arra vonatkozó – aláírásával ellátott - nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő). A csatolandó nyilatkozat megtalálható a hirdetésben, a Budapest Portál/E-információszabadság oldalak/Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/Adatvédelem, közérdekű adatok igénylése/Adatkezelési tájékoztatók menüpont al

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +361 327-1544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/1339/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/1339/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budapest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.