Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Családi Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Családi Bölcsőde
Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda és Családi bölcsőde Nyírjákói tagintézménye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4541 Nyírjákó, Fő utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok és a Helyi Nevelési Programnak megfelelően munkaköri leírás szerint óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló okirat másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataival a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 42 352 119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (4561 Baktalórántháza, Zrínyi Miklós utca 3/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (4561 Baktalórántháza, Zrínyi Miklós utca 3/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4561 Baktalórántháza, Zrínyi Miklós utca 3/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.