Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3212 Gyöngyöshalász, közigazgatási területe .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyöngyöshalász külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt

        Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása

        18. életév betöltése

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendészeti vizsga,

        Mezőőri munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret Gyöngyöshalász közigazgatási területén (külterület);

        Saját tulajdonú terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/368-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1848-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1848-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyongyoshalasz.hu - 2019. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.