Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Lokodi János út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, prevencióval foglalkozik a Gyöngyösi Járás területén, valamennyi oktatási-nevelési intézményben. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, igény szerint pedagógusoknak a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt. Határozatlan idejű jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális végzettség, ennek hiányában nyilatkozat, hogy 5 éven belül vállalja az előírt végzettség megszerzését,

        Gyermekvédelem területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, kapcsolatépítés, szociális ellátórendszer ismere,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása. Nyilatkozat, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36703369697 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/259-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3261 Abasár, 13. tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/259-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyongyosikisterseg.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.