Paksi Napsugár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Napsugár Óvoda
Vörösmarty utcai Székhelyóvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.01.- 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Paksi Napsugár Óvoda Pedagógiai Programja szerint óvodapedagógusi feladatok ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közoktatásvezetői szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Gyermek szeretet, kiváló kommunikációs készség, önálló munkavégzés, felelősség vállalás, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/596-49-59 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019/3 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (7030 Paks, Vörösmarty u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019/3, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://paks.hu/ - 2019. május 10.

        http://napsugarovi.paks.hu - 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.