Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Naponta elvégzi az olvasótérben a visszahozott dokumentumok raktári rendbe való visszasorolását, raktári rendet folyamatosan ellenőrzi és a hibákat kijavítja, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőfokú képesítés, könyvtáros,

Elvárt kompetenciák:

        kommunikációs készség,

        csapatmunka, együttműködés,

        kapcsolatteremtő készség,

        szervezési készség,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/K/2019 , valamint a munkakör megnevezését: segédkönyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/K/2019, valamint a munkakör megnevezését: segédkönyvtáros.

        Elektronikus úton Bán Emma részére a dombkonyvtar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        vkd.hu - 2019. május 13.

        dombovar.hu - 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.