Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szakképzési Centrum

Beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó koordinációs, nyilvántartási feladatok ellátása, beérkező árajánlatok megvizsgálása, értékelése, javaslattétel. A számlák kifizetésének előkészítése. A beszerzési eljárásra vonatkozó szabályzatok ismerete, követése és betartása. Centrumhoz érkező beszerzési igények felülvizsgálata, a hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, iránymutatásoknak való megfelelés alapján. A Centrum beszerzési eljárásainak lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig. A központosított közbeszerzési rendszer (KEF) használatával összefüggő feladatok ellátása. A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyezési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, valamint az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/618/000193-1/2 , valamint a munkakör megnevezését: Beszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/618/000193-1/2, valamint a munkakör megnevezését: Beszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.